Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài Siemens Hipath 8000

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 8000
Giá: Liên hệ
Tổng đài điện thoại siemens HiPath 8000 có một nền tảng của chiến lược Siemens Truyền thông mở, Nó cung cấp một loạt các lợi ích thương mại và công nghệ và có một số phân biệt chính từ các doanh nghiệp giải pháp truyền thông khác mà làm cho triển khai truyền thông hợp nhất linh hoạt hơn, đáng tin cậy và kinh tế hơn bất cứ điều gì mà đã đến trước nó.