Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài điện thoại IP Yeastar

Tổng đài IP Yeastar MyPBX Pro
Giá bán : 17.200.000 VND
Tổng đài IP 100 số, 8 khe mở rộng nâng cấp tối đa 16 cổng Analog FXO/FXS; hoặc 8 sim di động (GSM). Đã bao gồm 100 license, hỗ trợ Video call, Voice mail, Voice mail to Email, Voice conferencing, Auto provisioning, BLF, chuẩn hỗ trợ: G.711, G.722(HD), G.729A, H.263, H.264, T38 (fax)

Tổng đài IP Yeastar MyPBX E1 Plus
Giá bán : 36.500.000 VND
Tổng đài IP 100 số, tích hợp 1 cổng trung kế số (E1/T1 – 15 kênh), 4 khe mở rộng nâng cấp tối đa 8 cổng Analog FXO/FXS. Đã bao gồm 100 license, hỗ trợ Video call, Voice mail, Voice mail to Email, Voice conferencing, Auto provisioning, BLF, chuẩn hỗ trợ: G.711, G.722(HD), G.729A, H.263, H.264, T38 (fax)

Tổng đài IP Yeastar MyPBX U300
Giá bán : 49.000.000 VND
Tổng đài IP 100 số, tích hợp 1 cổng trung kế số (E1/T1 – 30 kênh), 2 cổng FXS. Đã bao gồm 100 license, hỗ trợ Video call, Voice mail, Voice mail to Email, Voice conferencing, Auto provisioning, BLF, chuẩn hỗ trợ: G.711, G.722(HD), G.729A, H.263, H.264, T38 (fax)

Tổng đài IP Yeastar MyPBX Enterprise M1
Giá bán : 65.000.000 VND
Tổng đài IP 300 số, tích hợp 1 cổng trung kế số (E1/T1 – 30 kênh) 4 khe mở rộng nâng cấp tối đa 8 cổng Analog FXO/FXS; hoặc 4 sim di động (GSM). Đã bao gồm 300 license, hỗ trợ Video call, Voice mail, Voice mail to Email, Voice conferencing, Call recording, Auto provisioning, BLF, chuẩn hỗ trợ: G.711, G.722(HD), G.729A, H.263, H.264, T38 (fax). Nâng cấp được ổ cứng.

Tổng đài IP Yeastar MyPBX Enterprise M2
Giá bán : 45.500.000 VND
Tổng đài IP 300 số, 4 khe mở rộng nâng cấp tối đa 8 cổng Analog FXO/FXS; hoặc 4 sim di động (GSM). Đã bao gồm 300 license, hỗ trợ Video call, Voice mail, Voice mail to Email, Voice conferencing, Call recording, Auto provisioning, BLF, chuẩn hỗ trợ: G.711, G.722(HD), G.729A, H.263, H.264, T38 (fax). Nâng cấp được ổ cứng.

Module mở rộng 2FXO cho tổng đài IP Yeastar MyPBX
Giá bán : 2.100.000 VND
Module mở rộng 2FXO cho tổng đài IP Yeastar MyPBX

Module mở rộng 2FXS cho tổng đài IP Yeastar MyPBX
Giá bán : 2.100.000 VND
Module mở rộng 2FXS cho tổng đài IP Yeastar MyPBX

Module mở rộng 1FXO-1FXS cho tổng đài IP Yeastar MyPBX
Giá bán : 2.100.000 VND
Module mở rộng 1FXO-1FXS cho tổng đài IP Yeastar MyPBX

 

Tổng đài điện thoại