Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài điện thoại KX-NS1000

KX-NS8290 - Adapter trung kế PRI30 dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS1000
Giá bán : 1 VND
Adapter trung kế PRI30 KX-NS8290 dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS1000

KX-NS8188 - Adapter trung kế E1 dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS1000
Giá bán : 1 VND
Adapter trung kế E1 KX-NS8188 dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS1000

KX-NS0132X - Card STACK-S kết nối tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS1000 với tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE
Giá bán : 1 VND
Card STACK-S KX-NS0132X gắn thay thế card MPR trên khung tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE dùng để kết nối tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS1000 với tổng đài điện thoại Panasonic KX- TDA/TDE

STACK-M KX-NS0130X - Card kết nối tổng đài Panasonic KX-NS1000 với tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE
Giá bán : 1 VND
Card STACK-M KX-NS0130X gắn trên tổng đài điện thoại Panasonic KX- NS1000 dùng để kết nối tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS1000 với tổng đài điện thoại Panasonic TDA/TDE

KX-NS0290CE - Card mở rộng trung kế ISDN PRI30, 2 thuê bao Analog cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS1000
Giá bán : 1 VND
Card KX-NS0290CE mở rộng trung kế ISDN PRI30, 2 thuê bao Analog cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS1000

KX-NS0280X - Card mở rộng trung kế ISDN BRI4 và 2 thuê bao Analog cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS1000
Giá bán : 1 VND
Card KX-NS0280X mở rộng trung kế ISDN BRI4, 2 thuê bao Analog cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS1000

KX-NS0180X - Card mở rộng 2 trung kế Analog, 2 thuê bao Analog cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS1000
Giá: Liên hệ
Card KX-NS0180X mở rộng 2 trung kế Analog, 2 thuê bao Analog cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS1000

KX-NS0161X - Card chuông cửa dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS1000
Giá: Liên hệ
Card chuông cửa KX-NS0161X dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS1000

KX-NS0106X - Card cung cấp 1 kênh sử dụng tính năng FAX Server
Giá: Liên hệ
Card FAX KX-NS0106X - Cung cấp 1 kênh sử dụng tính năng FAX Server dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS1000

Thẻ nhớ Compact Flash CF-L KX-NS0137X (loại lớn) - Mở rộng thời lượng ghi âm lên 1000h
Giá: Liên hệ
Thẻ nhớ Compact Flash CF-L KX-NS0137X (loại lớn) - Mở rộng thời lượng ghi âm lên 1000h

1 2  Trang sau