Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài điện thoại KX-NS300

Nguồn tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300
Giá: Liên hệ
Nguồn tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300

KX-NS5130X - Card kết nối khung chính với khung phụ tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300
Giá bán : 765.000 VND
KX-NS5130X - Card kết nối khung chính với khung phụ tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300

KX-NS5180X - Card mở rộng 6 trung kế Analog cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300
Giá bán : 2.850.000 VND
KX-NS5180X - Card mở rộng 6 trung kế Analog cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300

KX-NS5170X - Card mở rộng 4 thuê bao hỗn hợp cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300
Giá: Liên hệ
KX-NS5170X - Card mở rộng 4 thuê bao hỗn hợp cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300

KX-NS5173X - Card mở rộng 8 thuê bao analog cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300
Giá: Liên hệ
KX-NS5173X - Card mở rộng 8 thuê bao analog cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300

KX-NS5174X - Card mở rộng 16 thuê bao Analog cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300
Giá bán : 4.500.000 VND
KX-NS5174X - Card mở rộng 16 thuê bao Analog cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300

KX-NS5171X - Card mở rộng 8 thuê bao số cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300
Giá: Liên hệ
KX-NS5171X - Card mở rộng 8 thuê bao số cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300

KX-NS5172X - Card mở rộng 16 thuê bao số cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300
Giá: Liên hệ
KX-NS5172X - Card mở rộng 16 thuê bao số cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300

KX-NS5290CE - Card PRI 30 dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300
Giá: Liên hệ
KX-NS5290CE - Card PRI 30 dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300

KX-NS5162X - Card chuông cửa dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300
Giá: Liên hệ
KX-NS5162X - Card chuông cửa dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300

1 2  Trang sau