Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài điện thoại KX-TDA100D

Khung chính tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP
Giá: Liên hệ
Khung chính tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100DBP 7 khe cắm, tích hợp sẵn nguồn, 8 trung kế (CLCOT8 KX-TDA1180), 4 cổng thuê bao số, 24 cổng máy nhánh analog (MCSLC24 KX-TDA1178). Khả năng mở rộng tối đa lên đến 32 trung kế, 4 thuê bao số, 120 thuê bao Analog

Card KX-TDA1176 - Card mở rộng 16 máy nhánh cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D
Giá bán : 5.430.000 VND
Card KX-TDA1176 mở rộng 16 máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D

Card KX-TDA1178 - Card mở rộng 24 máy nhánh cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D
Giá bán : 6.900.000 VND
Card KX-TDA1178 mở rộng 24 máy nhánh tích hợp hiển thị số gọi đến cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D

Card KX-TDA1186 - Card con mở rộng 8 trung kế cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D
Giá bán : 4.750.000 VND
Card KX-TDA1186 - Card con mở rộng 8 trung kế tích hợp hiển thị số gọi đến cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D

Card KX-TDA1180 - Card mở rộng 8 trung kế cho tổng đài Panasonix KX-TDA100D
Giá bán : 3.900.000 VND
Card KX-TDA1180 mở rộng 8 trung kế tích hợp hiển thị số gọi đến cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D