Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài điện thoại KX-TES824

Main chính tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824
Giá bán : 2.000.000 VND
Main chính tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 tích hợp sẵn 3 trung kế 8 thuê bao, tích hợp sẵn 1 kênh DISA trả lời tự động

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 cấu hình 3 trung kế 8 thuê bao
Giá bán : 3.700.000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TES824-3-8 cấu hình 03 trung kế và 08 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext). Bao gồm: 1 Khung chính KX-TES 824 tích hợp sẵn 3 trung kế 8 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh.

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 cấu hình 3 trung kế 16 thuê bao
Giá bán : 5.650.000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TES824 cấu hình 03 trung kế và 16 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext). Bao gồm: 1 Khung chính KX-TES 824 tích hợp sẵn 3 trung kế 8 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh, 1 Card KX-TE82474 mở rộng 8 thuê bao.

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 cấu hình 5 trung kế 16 thuê bao
Giá bán : 5.680.000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TES824 cấu hình 05 trung kế và 16 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext). Bao gồm: 1 Khung chính KX-TES824 tích hợp sẵn 3 trung kế 8 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh, 1 Card KX-TE82480 mở rộng 2 trung kế 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 cấu hình 6 trung kế 16 thuê bao
Giá bán : 5.750.000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TES824 cấu hình 06 trung kế và 16 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext). Bao gồm: 1 Khung chính KX-TES824 tích hợp sẵn 3 trung kế 8 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh, 1 Card KX-TE82483 mở rộng3 trung kế 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 cấu hình 6 trung kế 24 thuê bao
Giá bán : 7.700.000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TES824 cấu hình 06 trung kế và 24 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext). Bao gồm: 1 Khung chính KX-TES824 tích hợp sẵn 3 trung kế 8 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh, 1 Card KX-TE82483 mở rộng3 trung kế 8 thuê bao, 1 Card KX-TE82474 mở rộng 8 thuê bao.

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 cấu hình 8 trung kế 24 thuê bao
Giá bán : 7.730.000 VND
Tổng đài Panasonic KX-TES824 cấu hình 08 trung kế và 24 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext). Bao gồm: 1 Khung chính KX-TES824 tích hợp sẵn 3 trung kế 8 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh, 1 Card KX-TE82483 mở rộng3 trung kế 8 thuê bao, 1 Card KX-TE82480 mở rộng 2 trung kế 8 thuê bao

KX-TE82474 mở rộng 8 thuê bao cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824
Giá bán : 1.950.000 VND
Card KX-TE82474: Card mở rộng 8 máy lẻ KX-TE82474, Chỉ dùng cho tổng đài KX-TES824, Card này nâng cấp dung lượng tổng đài KX-TES824 lên: 3 trung kế 16 máy lẻ hoặc 6 trung kế 24 máy lẻ

KX-TE82480 mở rộng 2 trung kế 8 thuê bao cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824
Giá bán : 1.980.000 VND
Card KX-TE82480: Chỉ dùng cho tổng đài KX-TES824, card này nâng cấp dung lượng tổng đài KX-TES824 lên: 5 trung kế 16 máy lẻ hoặc 8 trung kế 24 máy lẻ

KX-TE82483 mở rộng 3 trung kế 8 thuê bao cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824
Giá bán : 2.050.000 VND
Card KX-TE82483: Chỉ dùng cho tổng đài KX-TES824, Card này nâng cấp dung lượng tổng đài KX-TES824 lên: 6 trung kế 16 máy lẻ hoặc 6 trung kế 24 máy lẻ hoặc 8 trung kế 24 máy lẻ

1 2  Trang sau