Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Bộ chia truyền hình cáp

Bộ chia truyền hình cáp cao tần Pacific 4202AP (5-2400MHz)
Giá bán : 70.000 VND
Bộ chia truyền hình cáp 1 ra 2

Bộ chia truyền hình cáp cao tần Pacific 4203AP (5-2400MHz)
Giá bán : 80.000 VND
Bộ chia truyền hình cáp 1 ra 3

Bộ chia truyền hình cáp cao tần Pacific 4204AP (5-2400MHz)
Giá bán : 100.000 VND
Bộ chia truyền hình cáp 1 ra 4

Bộ chia tín hiệu 2 đường PAS SPL 2 - Eight
Giá bán : 50.000 VND
Bộ chia tín hiệu 2 đường PAS SPL 2 - Eight

Bộ chia tín hiệu 3 đường PAS SPL 3 - Eight
Giá bán : 70.000 VND
Bộ chia tín hiệu 3 đường PAS SPL 3 - Eight

Bộ chia tín hiệu 4 đường PAS SPL 4 - Eight
Giá bán : 95.000 VND
Bộ chia tín hiệu 4 đường PAS SPL 4 - Eight

Bộ chia truyền hình cáp cao tần Pacific 4206AP (5-2400MHz)
Giá bán : 130.000 VND
Bộ chia truyền hình cáp 1 ra 6

Bộ chia truyền hình cáp cao tần Pacific 4208AP (5-2400MHz)
Giá bán : 165.000 VND
Bộ chia truyền hình cáp 1 ra 8

Bộ chia tín hiệu 6 đường PAS SPL 6 - Eight
Giá bán : 150.000 VND
Bộ chia tín hiệu 6 đường PAS SPL 6 - Eight

Bộ chia tín hiệu 8 đường PAS SPL 8 - Eight
Giá bán : 210.000 VND
Bộ chia tín hiệu 8 đường PAS SPL 8 - Eight

 

Vật liệu mạng