Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Bộ khuếch đại tín hiệu

Bộ khuếch đại DA 86228 NR - Eight
Giá bán : 1.450.000 VND
Bộ khuếch đại DA 86228 NR - Eight

Bộ Khuếch đại AMP 86234 AITR - Eight
Giá bán : 1.650.000 VND
Bộ Khuếch đại AMP 86234 AITR - Eight

 

Vật liệu mạng