Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Converter quang điện

Bộ chuyển đổi quang điện DYSFO 1100S Ethernet 10/100Mbps Single Mode, khoảng cách 25Km (Slide A)
Giá bán : 870.000 VND
Bộ chuyển đổi quang điện DYSFO 1100S Ethernet 10/100Mbps Single Mode, khoảng cách 25Km (Slide A)

Bộ chuyển đổi quang điện DYSFO 1100S Ethernet 10/100Mbps Single Mode, khoảng cách 25Km (Slide B)
Giá bán : 870.000 VND
Bộ chuyển đổi quang điện DYSFO 1100S Ethernet 10/100Mbps Single Mode, khoảng cách 25Km (Slide B)

Bộ chuyển đổi quang điện 3OneData 1100SS Ethernet 10/100Mbps Single Mode, khoảng cách 20Km
Giá bán : 1.000.000 VND
Bộ chuyển đổi quang điện 3OneData 1100SS Ethernet 10/100Mbps Single Mode, khoảng cách 20Km

Bộ chuyển đổi quang điện 3OneData 1100SS Ethernet 10/100Mbps Single Mode, khoảng cách 20Km (Slide B)
Giá bán : 1.000.000 VND
Bộ chuyển đổi quang điện 3OneData 1100SS Ethernet 10/100Mbps Single Mode, khoảng cách 20Km (Slide B)

Bộ chuyển đổi quang điện 3OneData 1100SS Ethernet 10/100Mbps Single Mode, khoảng cách 40Km (Slide A)
Giá bán : 1.125.000 VND
Bộ chuyển đổi quang điện 3OneData 1100SS Ethernet 10/100Mbps Single Mode, khoảng cách 40Km (Slide A)

Bộ chuyển đổi quang điện 3OneData 1100SS - Ethernet 10/100Mbps Single Mode, khoảng cách 40Km
Giá bán : 1.125.000 VND
Bộ chuyển đổi quang điện 3OneData 1100SS - Ethernet 10/100Mbps Single Mode, khoảng cách 40Km

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang UT-277SM Single Mode chuẩn SC khoảng cách 20Km
Giá bán : 2.360.000 VND
Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang UT-277SM Single Mode chuẩn SC khoảng cách 20Km

Bộ chuyển đổi 4 kênh video sang quang VDO-4000FT Single Mode khoảng cách 20Km
Giá bán : 3.937.500 VND
Bộ chuyển đổi 4 kênh video sang quang VDO-4000FT Single Mode khoảng cách 20Km

 

Vật liệu mạng