Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Dao phập phiến

Dao phập phiến, tool nhấn phiến Krone LSA - Trung Quốc (hết hàng)
Giá bán : 90.000 VND
Dao phập phiến, tool nhấn phiến Krone LSA - Trung Quốc

Dao phập phiến, tool nhấn phiến Krone LSA - Taiwan
Giá bán : 225.000 VND
Dao phập phiến, tool nhấn phiến Krone LSA - Taiwan

Dao phập mạng, tool nhấn Patch Panel - AMP
Giá bán : 180.000 VND
Dao phập mạng, tool nhấn Patch Panel - AMP

Dao phập phiến, tool nhấn phiến Krone LSA - Singapore
Giá bán : 270.000 VND
Dao phập phiến, tool nhấn phiến Krone LSA - Singapore

Dao phập phiến, tool nhấn phiến Krone LSA - Huawei
Giá bán : 460.000 VND
Dao phập phiến, tool nhấn phiến Krone LSA - Huawei

Dao phập phiến, tool nhấn phiến Krone LSA - Sunsea
Giá bán : 460.000 VND
Dao phập phiến, tool nhấn phiến Krone LSA - Sunsea

Dao phập tổng đài, tool nhấn tổng đài Siemens (màu xanh)
Giá bán : 517.500 VND
Dao phập tổng đài, tool nhấn tổng đài Siemens (màu xanh)

Dao phập phiến, tool nhấn phiến Krone LSA - Đức
Giá bán : 450.000 VND
Dao phập phiến, tool nhấn phiến Krone LSA - Đức

Dao phập phiến, tool nhấn phiến 3M Krone LSA đa năng - Pháp
Giá bán : 705.000 VND
Dao phập phiến, tool nhấn phiến 3M Krone LSA đa năng - Pháp

 

Vật liệu mạng