Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Dây hàn quang

Dây hàn quang Pigtail Single Mode 1 đầu tròn FC, 9/125, sợi 3m
Giá bán : 28.000 VND
Dây hàn quang Pigtail Single Mode 1 đầu tròn FC, 9/125, sợi 3m

Dây hàn quang Pigtail Single Mode 1 đầu tròn FC, 9/125, sợi 5m
Giá bán : 40.000 VND
Dây hàn quang Pigtail Single Mode 1 đầu tròn FC, 9/125, sợi 5m

Dây hàn quang Pigtail Single Mode 1 đầu vuông SC, 9/125, sợi 5m
Giá bán : 40.000 VND
Dây hàn quang Pigtail Single Mode 1 đầu vuông SC, 9/125, sợi 5m

Dây hàn quang Pigtail Single Mode 1 đầu tròn FC, 9/125, sợi 10m
Giá bán : 63.000 VND
Dây hàn quang Pigtail Single Mode 1 đầu tròn FC, 9/125, sợi 10m

 

Vật liệu mạng