Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Dụng cụ quang

Dao rọc và cắt vỏ cáp quang Bosi BS530842 (D8-28mm)
Giá bán : 200.000 VND
Dao rọc và cắt vỏ cáp quang Bosi BS530842 (D8-28mm)

Bút soi quang 10MW AUA-10 - China (vỏ kim loại)
Giá bán : 520.000 VND
Bút soi quang 10MW AUA-10 - China (vỏ kim loại)

Dao cắt sợi quang FC-6S - China
Giá bán : 650.000 VND
Dao cắt sợi quang FC-6S - China

Bút soi quang 10mW AUA-10 - China (vỏ nhựa)
Giá bán : 420.000 VND
Bút soi quang 10mW AUA-10 - China

Dao dọc và cắt vỏ cáp quang - Taiwan
Giá bán : 410.000 VND
Dao dọc và cắt vỏ cáp quang - Taiwan

Kìm tuốt sợi quang 2 lỗ - Clauss CFS-2
Giá bán : 850.000 VND
Kìm tuốt sợi quang 2 lỗ - Clauss CFS-2

Kìm tuốt sợi cáp quang 1 lỗ - Miller FO-103S
Giá bán : 850.000 VND
Kìm tuốt sợi cáp quang 1 lỗ - Miller FO-103S

Bàn ép rệp quang 3M
Giá bán : 1.100.000 VND
Bàn ép rệp quang 3M

Dao tuốt ống lỏng sợi quang - IDEAL-45-163 (hết hàng)
Giá bán : 1.000.000 VND
Dao tuốt ống lỏng sợi quang - IDEAL-45-163

Dao dọc và cắt vỏ cáp quang Weicon - Đức
Giá bán : 1.750.000 VND
Dao dọc và cắt vỏ cáp quang Weicon - Đức

 

Vật liệu mạng