Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Gen ốp sàn

Gen ốp sàn, gen mu rùa Floor Trunking 50x12mm (2m/cây)
Giá bán : 370.000 VND
Gen ốp sàn, gen mu rùa Floor Trunking 50x12mm (2m/cây)

Gen ốp sàn, gen mu rùa Floor Trunking 75x17mm (2m/cây)
Giá bán : 500.000 VND
Gen ốp sàn, gen mu rùa Floor Trunking 75x17mm (2m/cây)

 

Vật liệu mạng