Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Măng xông quang

Măng xông quang thuê bao 4FO
Giá bán : 115.000 VND
Măng xông quang thuê bao 4FO

Măng xông quang 8 FO (mini)
Giá bán : 300.000 VND
Măng xông quang 8 FO (mini)

Măng xông quang 12 FO (mini)
Giá bán : 315.000 VND
Măng xông quang 12 FO (mini)

Măng xông quang 24 FO (mini)
Giá bán : 325.000 VND
Măng xông quang 24 FO (mini)

Măng xông quang 8 FO
Giá bán : 380.000 VND
Măng xông quang 8 FO

Măng xông quang đứng, măng xông mũ chụp 12 FO
Giá bán : 400.000 VND
Măng xông quang đứng, măng xông mũ chụp 12 FO

Măng xông quang 12 FO
Giá bán : 400.000 VND
Măng xông quang 12 FO

Măng xông quang đứng, măng xông mũ chụp 24 FO
Giá bán : 450.000 VND
Măng xông quang đứng, măng xông mũ chụp 24 FO

Măng xông quang 24 FO
Giá bán : 460.000 VND
Măng xông quang 24 FO

Măng xông quang đứng, măng xông mũ chụp 36 FO
Giá bán : 500.000 VND
Măng xông quang đứng, măng xông mũ chụp 36 FO

Măng xông quang 36 FO
Giá bán : 517.500 VND
Măng xông quang 36 FO

Măng xông quang đứng, măng xông mũ chụp 48 FO
Giá bán : 550.000 VND
Măng xông quang đứng, măng xông mũ chụp 48 FO

Măng xông quang 48 FO
Giá bán : 552.000 VND
Măng xông quang 48 FO

Măng xông quang 96 FO
Giá bán : 805.000 VND
Măng xông quang 96 FO

Măng xông quang 48 FO (Network Cable)
Giá bán : 2.817.000 VND
Măng xông quang 48 FO (Network Cable)

Măng xông quang 96 FO (Network Cable)
Giá bán : 4.025.000 VND
Khay ODF quang, tối đa 12 FO

 

Vật liệu mạng