Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

ODF quang

Hộp phối quang thuê bao trong nhà ODF 2FO (vỏ nhựa, chưa bao gồm dây hàn quang)
Giá bán : 131.000 VND
Hộp phối quang thuê bao trong nhà ODF 2FO (vỏ nhựa, chưa bao gồm dây hàn quang)

Hộp phối quang thuê bao trong nhà ODF 4FO (vỏ nhựa, chưa bao gồm dây hàn quang)
Giá bán : 170.500 VND
Hộp phối quang thuê bao trong nhà ODF 4FO (vỏ nhựa, chưa bao gồm dây hàn quang)

Hộp phối quang thuê bao trong nhà ODF 4FO (vỏ sắt, chưa bao gồm dây hàn quang)
Giá bán : 285.500 VND
Hộp phối quang thuê bao trong nhà ODF 4FO (vỏ sắt, chưa bao gồm dây hàn quang)

Hộp phối quang thuê bao trong nhà ODF 8FO (vỏ sắt, chưa bao gồm dây hàn quang)
Giá bán : 363.000 VND
Hộp phối quang thuê bao trong nhà ODF 8FO (vỏ sắt, chưa bao gồm dây hàn quang)

Giá phối quang ODF 4FO loại bắt tủ Rack 19", chuẩn tròn
Giá bán : 492.500 VND
Giá phối quang ODF 4FO loại bắt tủ Rack 19", chuẩn tròn

Giá phối quang ODF 4FO loại bắt tủ Rack 19", chuẩn vuông
Giá bán : 515.500 VND
Giá phối quang ODF 4FO loại bắt tủ Rack 19", chuẩn vuông

Giá phối quang ODF 4FO loại treo tường, chuẩn tròn
Giá bán : 772.200 VND
Giá phối quang ODF 4FO loại treo tường, chuẩn tròn

Giá phối quang ODF 4FO loại treo tường, chuẩn vuông
Giá bán : 745.000 VND
Giá phối quang ODF 4FO loại treo tường, chuẩn vuông

Giá phối quang ODF 8FO loại bắt tủ Rack 19", chuẩn tròn
Giá bán : 594.000 VND
Giá phối quang ODF 8FO loại bắt tủ Rack 19", chuẩn tròn

Giá phối quang ODF 8FO loại bắt tủ Rack 19", chuẩn vuông
Giá bán : 640.000 VND
Giá phối quang ODF 8FO loại bắt tủ Rack 19", chuẩn vuông

Giá phối quang ODF 8FO loại treo tường, chuẩn tròn
Giá bán : 824.000 VND
Giá phối quang ODF 8FO loại treo tường, chuẩn tròn

Giá phối quang ODF 8FO loại treo tường, chuẩn vuông
Giá bán : 870.000 VND
Giá phối quang ODF 8FO loại treo tường, chuẩn vuông

Giá phối quang ODF 12FO loại bắt tủ Rack 19", chuẩn tròn
Giá bán : 695.000 VND
Giá phối quang ODF 12FO loại bắt tủ Rack 19", chuẩn tròn

Giá phối quang ODF 12FO loại bắt tủ Rack 19", chuẩn vuông
Giá bán : 764.000 VND
Giá phối quang ODF 12FO loại bắt tủ Rack 19", chuẩn vuông

Giá phối quang ODF 12FO loại treo tường, chuẩn tròn
Giá bán : 925.000 VND
Giá phối quang ODF 12FO loại treo tường, chuẩn tròn

Giá phối quang ODF 12FO loại treo tường, chuẩn vuông
Giá bán : 994.000 VND
Giá phối quang ODF 12FO loại treo tường, chuẩn vuông

Giá phối quang ODF 16FO loại bắt tủ Rack 19", chuẩn tròn
Giá bán : 796.000 VND
Giá phối quang ODF 16FO loại bắt tủ Rack 19", chuẩn tròn

Giá phối quang ODF 16FO loại bắt tủ Rack 19", chuẩn vuông
Giá bán : 888.000 VND
Giá phối quang ODF 16FO loại bắt tủ Rack 19", chuẩn vuông

Giá phối quang ODF 16FO loại treo tường, chuẩn tròn
Giá bán : 1.026.000 VND
Giá phối quang ODF 16FO loại treo tường, chuẩn tròn

Giá phối quang ODF 16FO loại treo tường, chuẩn vuông
Giá bán : 1.118.000 VND
Giá phối quang ODF 16FO loại treo tường, chuẩn vuông

1 2  Trang sau
 

Vật liệu mạng