Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Patch Panel

Patch Panel 24 port
Giá bán : 430.000 VND
Patch Panel 24 port

Patch Panel 48 port
Giá bán : 815.000 VND
Patch Panel 48 port

 

Vật liệu mạng