Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Phụ kiện quang

Ống nối co nhiệt dài 4cm
Giá bán : 3.000 VND
Ống nối co nhiệt dài 4cm

Ống nối co nhiệt dài 6cm
Giá bán : 4.500 VND
Ống nối co nhiệt dài 6cm

Khay ODF quang, tối đa 12 FO
Giá bán : 20.000 VND
Khay ODF quang, tối đa 12 FO

 

Vật liệu mạng