Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Phụ kiện tủ rack

Phụ kiện Rack - Thanh quản lý cáp ngang
Giá bán : 150.000 VND
Phụ kiện Rack - Thanh quản lý cáp ngang

Phụ kiện Rack - Quạt gió cho tủ Rack
Giá bán : 150.000 VND
Phụ kiện Rack - Quạt gió cho tủ Rack

Phụ kiện tủ Rack - Khay cố định sâu 600
Giá bán : 180.000 VND
Phụ kiện tủ Rack - Khay cố định sâu 600

Phụ kiện tủ Rack - Khay cố định sâu 800
Giá bán : 217.500 VND
Phụ kiện tủ Rack - Khay cố định sâu 800

Phụ kiện Rack - Ổ cắm 6 chân cáp 2.5mm 2.5Kw
Giá bán : 325.000 VND
Phụ kiện Rack - Ổ cắm 6 chân cáp 2.5mm 2.5Kw

Phụ kiện tủ Rack - Khay cố định sâu 1000
Giá bán : 250.000 VND
Phụ kiện tủ Rack - Khay cố định sâu 1000

Phụ kiện tủ Rack - Khay trượt sâu 600
Giá bán : 300.000 VND
Phụ kiện tủ Rack - Khay trượt sâu 600

Phụ kiện Rack - Ổ cắm 8 chân cáp 2.5mm 3Kw
Giá bán : 400.000 VND
Phụ kiện Rack - Ổ cắm 8 chân cáp 2.5mm 3Kw

Phụ kiện tủ Rack - Khay trượt sâu 800
Giá bán : 330.000 VND
Phụ kiện tủ Rack - Khay trượt sâu 800

Phụ kiện tủ Rack - Khay trượt sâu 1000
Giá bán : 360.000 VND
Phụ kiện tủ Rack - Khay trượt sâu 1000

Phụ kiện Rack - Thanh quản lý cáp doc
Giá bán : 375.000 VND
Phụ kiện Rack - Thanh quản lý cáp doc

Phụ kiện Rack - Ổ cắm 12 chân cáp 3mm 5Kw
Giá bán : 580.000 VND
Phụ kiện Rack - Ổ cắm 12 chân cáp 3mm 5Kw

 

Vật liệu mạng