Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Test đường dây mạng

Dụng cụ Test tín hiệu đường dây, dò đầu dây RJ45, RJ11 - NF800
Giá: Liên hệ
Dụng cụ Test tín hiệu đường dây, dò đầu dây RJ45, RJ11 - NF800

Dụng cụ test tín hiệu đường dây Cable tester 2 chức năng RJ45 và RJ11 - NS-468
Giá bán : 95.000 VND
Dụng cụ test tín hiệu đường dây Cable tester 2 chức năng RJ45 và RJ11 - NS-468

Dụng cụ test tín hiệu đường dây Cable tester 2 chức năng RJ45 và RJ11 - Minipro
Giá bán : 205.000 VND
Dụng cụ test tín hiệu đường dây Cable tester 2 chức năng RJ45 và RJ11 - Minipro

Dụng cụ test tín hiệu đường dây Cable tester 2 chức năng RJ45 và USB - NS-468
Giá bán : 250.000 VND
Dụng cụ test tín hiệu đường dây Cable tester 2 chức năng RJ45 và USB - NS-468

Dụng cụ test tín hiệu đường dây Cable tester 3 chức năng BNC; RJ45 và RJ11 - TL-468B
Giá bán : 305.000 VND
Dụng cụ test tín hiệu đường dây Cable tester 3 chức năng BNC; RJ45 và RJ11 - TL-468B

Dụng cụ test tín hiệu đường dây Cable tester 4 chức năng RJ45, RJ11, USB, BNC
Giá bán : 540.000 VND
Dụng cụ test tín hiệu đường dây Cable tester 4 chức năng RJ45, RJ11, USB, BNC

Dụng cụ test tín hiệu đường dây Cable tester 5 chức năng RJ45, RJ11, USB, BNC, 1394
Giá bán : 720.000 VND
Dụng cụ test tín hiệu đường dây Cable tester 5 chức năng RJ45, RJ11, USB, BNC, 1394

Dụng cụ test tín hiệu đường dây Cable tester có màn hình - RJ45/RJ45
Giá bán : 1.710.000 VND
Dụng cụ test tín hiệu đường dây Cable tester có màn hình - RJ45/RJ45

Dụng cụ test tín hiệu đường dây đi trong tường Cable tester
Giá bán : 1.750.000 VND
Dụng cụ test tín hiệu đường dây đi trong tường Cable tester

 

Vật liệu mạng