Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tủ cáp điện thoại

Tủ đấu cáp KP-300 vỏ nhựa Composite PCS
Giá: Liên hệ
Tủ đấu cáp KP-300 vỏ nhựa Composite PCS

Tủ đấu cáp KP-600 vỏ nhựa Composite PCS
Giá: Liên hệ
Tủ đấu cáp KP-600 vỏ nhựa Composite PCS

Tủ đấu cáp KP-1200 vỏ nhựa Composite PCS
Giá: Liên hệ
Tủ đấu cáp KP-1200 vỏ nhựa Composite PCS

Tủ đấu cáp KP-100 vỏ nhựa ABS
Giá bán : 1.630.000 VND
Tủ đấu cáp KP-100 vỏ nhựa ABS

Tủ đấu cáp KP-200 vỏ nhựa ABS
Giá bán : 1.860.000 VND
Tủ đấu cáp KP-200 vỏ nhựa ABS

Tủ đấu cáp KP-300 vỏ nhựa ABS
Giá bán : 2.375.000 VND
Tủ đấu cáp KP-300 vỏ nhựa ABS

Tủ đấu cáp KP-400 vỏ nhựa ABS
Giá: Liên hệ
Tủ đấu cáp KP-400 vỏ nhựa ABS

Tủ đấu cáp KP-600 vỏ nhựa ABS
Giá: Liên hệ
Tủ đấu cáp KP-600 vỏ nhựa ABS

Tủ đấu cáp KP-700 vỏ nhựa ABS
Giá: Liên hệ
Tủ đấu cáp KP-700 vỏ nhựa ABS

Tủ đấu cáp KP-1000 vỏ nhựa ABS
Giá: Liên hệ
Tủ đấu cáp KP-1000 vỏ nhựa ABS

Tủ đấu cáp KP-1200 vỏ nhựa ABS
Giá: Liên hệ
Tủ đấu cáp KP-1200 vỏ nhựa ABS

 

Vật liệu mạng