Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tủ rack sâu 500

Tủ Rack 19" 6U sâu 500 - Loại treo tường
Giá bán : 795.000 VND
Tủ Rack 19" 6U sâu 500 - Loại treo tường

Tủ Rack 19" 10U sâu 500 - Loại treo tường
Giá bán : 1.150.000 VND
Tủ Rack 19" 10U sâu 500 - Loại treo tường

Tủ Rack 19" 10U sâu 500 - Loại bánh xe
Giá bán : 1.250.000 VND
Tủ Rack 19" 10U sâu 500 - Loại bánh xe

 

Vật liệu mạng