Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tủ rack sâu 800

Tủ Rack 19" 20U sâu 800 - Loại bánh xe
Giá bán : 2.600.000 VND
Tủ Rack 19" 20U sâu 800 - Loại bánh xe

Tủ Rack 19" 27U sâu 800 - Loại bánh xe
Giá bán : 3.350.000 VND
Tủ Rack 19" 27U sâu 800 - Loại bánh xe

Tủ Rack 19" 32U sâu 800 - Loại bánh xe
Giá bán : 3.650.000 VND
Tủ Rack 19" 32U sâu 800 - Loại bánh xe

Tủ Rack 19" 36U sâu 800 - Loại bánh xe
Giá bán : 4.150.000 VND
Tủ Rack 19" 36U sâu 800 - Loại bánh xe

Tủ Rack 19" 42U sâu 800 - Loại bánh xe
Giá bán : 4.400.000 VND
Tủ Rack 19" 42U sâu 800 - Loại bánh xe

 

Vật liệu mạng