Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Vật liệu phụ

Bộ lọc ADSL Spliter APN 104
Giá bán : 50.000 VND
Bộ lọc ADSL Spliter APN 104

Jack F5 dùng cho cáp đồng trục RG6
Giá bán : 10.000 VND
Jack F5 dùng cho cáp đồng trục RG6

Jack BNC
Giá bán : 10.000 VND
Jack BNC

Jack AV
Giá bán : 10.000 VND
Jack AV

Jack chuyển đổi từ AV sang BNC (ngược lại)
Giá bán : 10.000 VND
Jack chuyển đổi từ AV sang BNC (ngược lại)

Jack chuyển đổi từ BNC sang RCA (ngược lại)
Giá bán : 10.000 VND
Jack chuyển đổi từ BNC sang RCA (ngược lại)

Jack kết nối 2 đầu BNC
Giá bán : 10.000 VND
Jack kết nối 2 đầu BNC

Jack chia 3 GEBNC
Giá bán : 15.000 VND
Jack chia 3 GEBNC

Jack F5 dùng cho cáp đồng trục RG11
Giá bán : 18.500 VND
Jack F5 dùng cho cáp đồng trục RG11

Đầu nối mạng RJ45
Giá bán : 10.000 VND
Đầu nối mạng RJ45

Hộp chia mạng RJ45 (1 ra 2)
Giá bán : 15.000 VND
Hộp chia mạng RJ45 (1 ra 2)

Hộp chia tín hiệu thoại Line Splitter 1 ra 2
Giá bán : 45.000 VND
Hộp chia tín hiệu thoại Line Splitter 1 ra 2

Hộp diên đôi
Giá bán : 15.000 VND
Hộp diên đôi

Hộp diêm chống sét cho điện thoại, máy fax...
Giá bán : 30.000 VND
Hộp diêm chống sét cho điện thoại, máy fax...

Hộp chia ADSL Splitter (hết hàng)
Giá bán : 60.000 VND
Hộp chia ADSL Splitter

Hạt rệp đấu nối (loại có dầu) 100 hạt/túi
Giá bán : 80.000 VND
Hạt rệp đấu nối (loại có dầu) 100 hạt/túi

Bộ vòng đánh số dây mạng
Giá bán : 80.000 VND
Bộ vòng đánh số dây mạng

Hạt điện thoại RJ9 100 hạt/túi
Giá bán : 100.000 VND
Hạt điện thoại RJ9 100 hạt/túi

Hạt điện thoại RJ11 100 hạt/túi
Giá bán : 100.000 VND
Hạt điện thoại RJ11 100 hạt/túi

Hạt mạng RJ45 (loại thường) 100 hạt/túi
Giá bán : 150.000 VND
Hạt mạng RJ45 (loại thường) 100 hạt/túi

1 2  Trang sau
 

Vật liệu mạng