Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Wallbox điện

Wallbox âm sàn đơn cho 1 đường điện 2 chấu 10A
Giá bán : 747.000 VND
Wallbox âm sàn đơn cho 1 đường điện 2 chấu 10A

Wallbox âm sàn đơn cho 1 đường điện 3 chấu đa năng 10A
Giá bán : 762.000 VND
Wallbox âm sàn đơn cho 1 đường điện 3 chấu đa năng 10A

Wallbox âm sàn đơn cho 2 đường điện 2 chấu 10A
Giá bán : 773.800 VND
Wallbox âm sàn đơn cho 2 đường điện 2 chấu 10A

Wallbox âm sàn đơn cho 1 đường điện 2 chấu 10A, 1 đường điện 3 chấu đa năng 10A
Giá bán : 789.000 VND
Wallbox âm sàn đơn cho 1 đường điện 2 chấu 10A, 1 đường điện 3 chấu đa năng 10A

Wallbox âm sàn đơn cho 3 đường điện 2 chấu 10A
Giá bán : 800.000 VND
Wallbox âm sàn đơn cho 3 đường điện 2 chấu 10A

 

Vật liệu mạng