CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG AE VIỆT NAM
Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì hệ thống viễn thông tổng thể
Số 99 ngõ 98 Thái Hà, Ph
ườngTrung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tai nghe điện thoại Free Mate

Tai nghe điện thoại tổng đài viên FreeMate DH-011T
Đăng ngày 26-05-2014 02:36:28 PM
Giá : 855.000 VND
Tai nghe điện thoại viên FreeMate DH-011T

Tai nghe điện thoại tổng đài viên FreeMate DH-015T
Đăng ngày 26-05-2014 02:34:03 PM
Giá : 785.000 VND
Tai nghe điện thoại viên FreeMate DH-015T

Tai nghe điện thoại tổng đài viên FreeMate DH-021TP
Đăng ngày 26-05-2014 02:32:53 PM
Giá : 945.000 VND
Tai nghe điện thoại viên FreeMate DH-021TP

Tai nghe điện thoại tổng đài viên FreeMate DH-021TPB
Đăng ngày 26-05-2014 02:31:41 PM
Giá : 1.255.000 VND
Tai nghe điện thoại viên FreeMate DH-021TPB

Tai nghe điện thoại tổng đài viên FreeMate DH-023T
Đăng ngày 26-05-2014 02:30:12 PM
Giá : 1.300.000 VND
Tai nghe điện thoại viên FreeMate DH-023T

Tai nghe điện thoại tổng đài viên FreeMate DH-023TPB
Đăng ngày 26-05-2014 02:28:13 PM
Giá : 1.570.000 VND
Tai nghe điện thoại viên FreeMate DH-023TPB

Tai nghe điện thoại tổng đài viên FreeMate DH-027TP
Đăng ngày 26-05-2014 02:27:06 PM
Giá : 1.280.000 VND
Tai nghe điện thoại viên FreeMate DH-027TP

Tai nghe điện thoại tổng đài viên FreeMate DH-027TFN
Đăng ngày 26-05-2014 02:25:40 PM
Giá : 1.290.000 VND
Tai nghe điện thoại viên FreeMate DH-027TFN

Tai nghe điện thoại tổng đài viên FreeMate DHW-027TFN
Đăng ngày 26-05-2014 02:24:25 PM
Giá : 1.333.000 VND
Tai nghe điện thoại viên FreeMate DHW-027TFN

Tai nghe điện thoại tổng đài viên FreeMate DHW-027TP
Đăng ngày 26-05-2014 02:23:18 PM
Giá : 1.350.000 VND
Tai nghe điện thoại viên FreeMate DHW-027TP

Cable USB DSU-11M kết nối tai nghe với PC
Đăng ngày 26-05-2014 02:22:13 PM
Giá : 950.000 VND
Cable USB DSU-11M kết nối tai nghe với PC

Cable DA-30 kết nối tai nghe FreeMate với điện thoại IP
Đăng ngày 26-05-2014 02:20:57 PM
Giá : 784.000 VND
Cable DA-30 kết nối tai nghe FreeMate với điện thoại IP

Cable DA-20R kết nối tai nghe FreeMate với điện thoại IP
Đăng ngày 26-05-2014 02:19:55 PM
Giá : 752.500 VND
Cable DA-20R kết nối tai nghe FreeMate với điện thoại IP

Bộ tăng âm Tai nghe FreeMate DAX-275IP
Đăng ngày 26-05-2014 02:18:32 PM
Giá : 1.750.000 VND
Bộ tăng âm Tai nghe FreeMate DAX-275IP

Bộ tăng âm Tai nghe FreeMate DAX-475
Đăng ngày 26-05-2014 02:17:13 PM
Giá : 1.420.000 VND
Bộ tăng âm Tai nghe FreeMate DAX-475

Tai nghe điện thoại viên FreeMate DA-579
Đăng ngày 26-05-2014 02:15:47 PM
Giá : 5.912.000 VND
Tai nghe điện thoại viên FreeMate DA-579

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mr.Quang

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn