Tủ rack 19" 6U D450 (treo tường)

Giá : 950.000 VND

Tủ rack 19" 6U D450 (treo tường)
- 01 quạt gió. 01 ổ cắm 6 chấu
- Hệ thống cửa đều có khóa an toàn, dễ tháo lắp
- Cửa cánh Mica giúp quan sát thiết bị bên trong
- Khung treo thiết bị được làm bằng thép dày 2mm
- Hệ thống treo tường
- Kích thước: H.300 x W.550 x D.450 mm

- Xuất xứ: Việt Nam

Tủ rack 19" 10U D500 (treo tường)

Giá : 1.250.000 VND

Tủ rack 19" 10U D500
- 01 quạt gió. 01 ổ cắm 6 chấu
- Hệ thống cửa đều có khóa an toàn, dễ tháo lắp
- Cửa cánh lưới hoặc Mica giúp quan sát thiết bị bên trong
- Khung treo thiết bị được làm bằng thép dày 2mm
- Hệ thống treo tường
- Kích thước: H.550 x W.550 x D.500 mm

- Xuất xứ: Việt Nam

Tủ rack 19" 10U D500

Giá : 1.350.000 VND

Tủ rack 19" 10U D500
- 01 quạt gió. 01 ổ cắm 6 chấu
- Hệ thống cửa đều có khóa an toàn, dễ tháo lắp
- Cửa cánh lưới hoặc Mica giúp quan sát thiết bị bên trong
- Khung treo thiết bị được làm bằng thép dày 2mm
- Hệ thống bánh xe
- Kích thước: H.550 x W.550 x D.500 mm

- Xuất xứ: Việt Nam

Tủ rack 19" 15U D600

Giá : 1.850.000 VND

Tủ rack 19" 15U D600
- 01 quạt gió. 01 ổ cắm 6 chấu
- Hệ thống cửa đều có khóa an toàn, dễ tháo lắp
- Cửa cánh lưới hoặc Mica giúp quan sát thiết bị bên trong
- Khung treo thiết bị được làm bằng thép dày 2mm
- Hệ thống bánh xe
- Kích thước: H.800 x W.600 x D.600 mm

- Xuất xứ: Việt Nam

Tủ rack 19" 15U D800

Giá bán: Liên hệ

Tủ rack 19" 15U D800
- 01 quạt gió. 01 ổ cắm 6 chấu
- Hệ thống cửa đều có khóa an toàn, dễ tháo lắp
- Cửa cánh lưới hoặc Mica giúp quan sát thiết bị bên trong
- Khung treo thiết bị được làm bằng thép dày 2mm
- Hệ thống bánh xe
- Kích thước: H.800 x W.600 x D.800 mm

- Xuất xứ: Việt Nam

Tủ rack 19" 20U D600

Giá : 2.550.000 VND

Tủ rack 19" 20U D600
- 01 quạt gió. 01 ổ cắm 6 chấu
- Hệ thống cửa đều có khóa an toàn, dễ tháo lắp
- Cửa cánh lưới hoặc Mica giúp quan sát thiết bị bên trong
- Khung treo thiết bị được làm bằng thép dày 2mm
- Hệ thống bánh xe
- Kích thước: H.1000 x W.600 x D.600 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

Tủ rack 19" 20U D800

Giá : 2.750.000 VND

Tủ rack 19" 20U D800
- 01 quạt gió. 01 ổ cắm 6 chấu
- Hệ thống cửa đều có khóa an toàn, dễ tháo lắp
- Cửa cánh lưới hoặc Mica giúp quan sát thiết bị bên trong
- Khung treo thiết bị được làm bằng thép dày 2mm
- Hệ thống bánh xe
- Kích thước: H.1000 x W.600 x D.800 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

Tủ rack 19" 20U D1000

Giá bán: Liên hệ

Tủ rack 19" 20U D1000
- 01 quạt gió. 01 ổ cắm 6 chấu
- Hệ thống cửa đều có khóa an toàn, dễ tháo lắp
- Cửa cánh lưới hoặc Mica giúp quan sát thiết bị bên trong
- Khung treo thiết bị được làm bằng thép dày 2mm
- Hệ thống bánh xe
- Kích thước: H.1000 x W.600 x D.1000 mm
- Xuất xứ: Việt Nam

Tủ rack 19" 27U D600

Giá : 3.400.000 VND

Tủ rack 19" 27U D600
- 02 quạt gió. 01 ổ cắm 6 chấu
- Hệ thống cửa đều có khóa an toàn, dễ tháo lắp
- Cửa cánh lưới hoặc Mica giúp quan sát thiết bị bên trong
- Khung treo thiết bị được làm bằng thép dày 2mm
- Hệ thống bánh xe và chân tăng
- Kích thước: H.1400 x W.600 x D.600 mm

- Xuất xứ: Việt Nam

Tủ rack 19" 27U D800

Giá : 3.550.000 VND

Tủ rack 19" 27U D800
- 02 quạt gió. 01 ổ cắm 6 chấu
- Hệ thống cửa đều có khóa an toàn, dễ tháo lắp
- Cửa cánh lưới hoặc Mica giúp quan sát thiết bị bên trong
- Khung treo thiết bị được làm bằng thép dày 2mm
- Hệ thống bánh xe và chân tăng
- Kích thước: H.1400 x W.600 x D.800 mm

- Xuất xứ: Việt Nam

Tủ rack 19" 27U D1000

Giá : 3.750.000 VND

Tủ rack 19" 27U D1000
- 02 quạt gió. 01 ổ cắm 6 chấu
- Hệ thống cửa đều có khóa an toàn, dễ tháo lắp
- Cửa cánh lưới hoặc Mica giúp quan sát thiết bị bên trong
- Khung treo thiết bị được làm bằng thép dày 2mm
- Hệ thống bánh xe và chân tăng
- Kích thước: H.1400 x W.600 x D.1000 mm

- Xuất xứ: Việt Nam

Tủ rack 19" 32U D600

Giá : 3.750.000 VND

Tủ rack 19" 32U D600
- 02 quạt gió. 01 ổ cắm 6 chấu
- Hệ thống cửa đều có khóa an toàn, dễ tháo lắp
- Cửa cánh lưới hoặc Mica giúp quan sát thiết bị bên trong
- Khung treo thiết bị được làm bằng thép dày 2mm
- Hệ thống bánh xe và chân tăng
- Kích thước: H.1600 x W.600 x D.600 mm

- Xuất xứ: Việt Nam

Tủ rack 19" 32U D800

Giá : 3.850.000 VND

Tủ rack 19" 32U D800
- 02 quạt gió. 01 ổ cắm 6 chấu
- Hệ thống cửa đều có khóa an toàn, dễ tháo lắp
- Cửa cánh lưới hoặc Mica giúp quan sát thiết bị bên trong
- Khung treo thiết bị được làm bằng thép dày 2mm
- Hệ thống bánh xe và chân tăng
- Kích thước: H.1600 x W.600 x D.800 mm

- Xuất xứ: Việt Nam

Tủ rack 19" 32U D1000

Giá : 4.050.000 VND

Tủ rack 19" 32U D1000
- 02 quạt gió. 01 ổ cắm 6 chấu
- Hệ thống cửa đều có khóa an toàn, dễ tháo lắp
- Cửa cánh lưới hoặc Mica giúp quan sát thiết bị bên trong
- Khung treo thiết bị được làm bằng thép dày 2mm
- Hệ thống bánh xe và chân tăng
- Kích thước: H.1600 x W.600 x D.1000 mm

- Xuất xứ: Việt Nam

Tủ rack 19" 36U D600

Giá : 4.200.000 VND

Tủ rack 19" 36U D600
- 04 quạt gió, 01 ổ cắm 6 chấu
- Hệ thống cửa đều có khóa an toàn, dễ tháo lắp
- Cửa cánh lưới hoặc Mica giúp quan sát thiết bị bên trong
- Khung treo thiết bị được làm bằng thép dày 2mm
- Hệ thống bánh xe và chân tăng
- Kích thước: H.1800 x W.600 x D.600 mm

- Xuất xứ: Việt Nam

Tủ rack 19" 36U D800

Giá : 4.350.000 VND

Tủ rack 19" 36U D800
- 04 quạt gió, 01 ổ cắm 6 chấu
- Hệ thống cửa đều có khóa an toàn, dễ tháo lắp
- Cửa cánh lưới hoặc Mica giúp quan sát thiết bị bên trong
- Khung treo thiết bị được làm bằng thép dày 2mm
- Hệ thống bánh xe và chân tăng
- Kích thước: H.1800 x W.600 x D.800 mm

- Xuất xứ: Việt Nam

Tủ rack 19" 36U D1000

Giá : 4.400.000 VND

Tủ rack 19" 36U D1000
- 04 quạt gió, 01 ổ cắm 6 chấu
- Hệ thống cửa đều có khóa an toàn, dễ tháo lắp
- Cửa cánh lưới hoặc Mica giúp quan sát thiết bị bên trong
- Khung treo thiết bị được làm bằng thép dày 2mm
- Hệ thống bánh xe và chân tăng
- Kích thước: H.1800 x W.600 x D.1000 mm

- Xuất xứ: Việt Nam

Tủ rack 19" 42U D600

Giá : 4.800.000 VND

Tủ rack 19" 42U D600
- 04 quạt gió, 01 ổ cắm 6 chấu
- Hệ thống cửa đều có khóa an toàn, dễ tháo lắp
- Cửa cánh lưới hoặc Mica giúp quan sát thiết bị bên trong
- Khung treo thiết bị được làm bằng thép dày 2mm
- Hệ thống bánh xe và chân tăng
- Kích thước: H.2100 x W.600 x D.600 mm

- Xuất xứ: Việt Nam

Tủ rack 19" 42U D800

Giá : 5.000.000 VND

Tủ rack 19" 42U D800
- 04 quạt gió, 01 ổ cắm 6 chấu
- Hệ thống cửa đều có khóa an toàn, dễ tháo lắp
- Cửa cánh lưới hoặc Mica giúp quan sát thiết bị bên trong
- Khung treo thiết bị được làm bằng thép dày 2mm
- Hệ thống bánh xe và chân tăng
- Kích thước: H.2100 x W.600 x D.800 mm

- Xuất xứ: Việt Nam

Tủ rack 19" 42U D1000

Giá : 5.400.000 VND

Tủ rack 19" 42U D1000
- 04 quạt gió, 01 ổ cắm 6 chấu
- Hệ thống cửa đều có khóa an toàn, dễ tháo lắp
- Cửa cánh lưới hoặc Mica giúp quan sát thiết bị bên trong
- Khung treo thiết bị được làm bằng thép dày 2mm
- Hệ thống bánh xe và chân tăng
- Kích thước: H.2100 x W.600 x D.1000 mm

- Xuất xứ: Việt Nam

Danh mục
Tìm Sản Phẩm
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay1,218
  • Tháng hiện tại94,300
  • Tổng lượt truy cập1,474,224
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây