CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG AE VIỆT NAM
Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì hệ thống viễn thông tổng thể
Số 99 ngõ 98 Thái Hà, Ph
ườngTrung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Hộp cáp điện thoại

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF 10x2 - Long Sơn
Đăng ngày 20-05-2014 03:30:35 PM
Giá : 115.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp 10x2 - Long Sơn

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF 10x2 - Postef HD2
Đăng ngày 20-05-2014 03:28:57 PM
Giá : 145.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp 10x2 - Postef HD2

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF, dùng được bảo an 10x2 - Postef HC2
Đăng ngày 20-05-2014 03:26:46 PM
Giá : 165.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp, dùng được bảo an 10x2 - Postef HC2

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF 20x2 - Long Sơn
Đăng ngày 20-05-2014 03:23:49 PM
Giá : 138.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp 20x2 - Long Sơn

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF 20x2 - Postef HD2
Đăng ngày 20-05-2014 03:21:43 PM
Giá : 175.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp 20x2 - Postef HD2

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF, dùng được bảo an 30x2 - Postef HC2
Đăng ngày 20-05-2014 03:20:02 PM
Giá : 220.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp, dùng được bảo an 30x2 - Postef HC2

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF 50x2 - Long Sơn
Đăng ngày 20-05-2014 03:18:07 PM
Giá : 250.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp 50x2 - Long Sơn

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF 50x2 - Postef HD1
Đăng ngày 20-05-2014 03:16:39 PM
Giá : 255.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp 50x2 - Postef HD1

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF, dùng được bảo an 50x2 - Postef HC2
Đăng ngày 20-05-2014 03:14:44 PM
Giá : 285.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp, dùng được bảo an 50x2 - Postef HC2

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF 100x2 - Long Sơn
Đăng ngày 20-05-2014 03:12:39 PM
Giá : 485.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp 100x2 (bao gồm phiến krone + đế cài) - Long Sơn

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF, dùng được bảo an 100x2 - Postef HC1
Đăng ngày 20-05-2014 03:09:54 PM
Giá : 515.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp, dùng được bảo an 100x2 - Postef HC1

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF 100x2 - Postef HPDR
Đăng ngày 20-05-2014 03:07:20 PM
Giá : 685.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp 100x2 - Postef HDPR

Hộp cáp, hộp đấu dây cáp điện thoại MDF, IDF 200x2 - Postef HPDR
Đăng ngày 20-05-2014 03:05:35 PM
Giá : 1.035.000 VND
Hộp cáp, hộp đấu cáp 200x2 - Postef HDPR

 

Vật liệu mạng

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mr.Quang

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn