CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG AE VIỆT NAM
Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì hệ thống viễn thông tổng thể
Số 99 ngõ 98 Thái Hà, Ph
ườngTrung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Măng xông quang

Măng xông quang thuê bao 4FO
Đăng ngày 20-05-2014 09:06:35 AM
Giá : 115.000 VND
Măng xông quang thuê bao 4FO

Măng xông quang 8 FO (mini)
Đăng ngày 20-05-2014 09:05:17 AM
Giá : 300.000 VND
Măng xông quang 8 FO (mini)

Măng xông quang 12 FO (mini)
Đăng ngày 20-05-2014 09:04:07 AM
Giá : 315.000 VND
Măng xông quang 12 FO (mini)

Măng xông quang 24 FO (mini)
Đăng ngày 20-05-2014 09:02:56 AM
Giá : 325.000 VND
Măng xông quang 24 FO (mini)

Măng xông quang 8 FO
Đăng ngày 20-05-2014 09:01:42 AM
Giá : 380.000 VND
Măng xông quang 8 FO

Măng xông quang đứng, măng xông mũ chụp 12 FO
Đăng ngày 20-05-2014 09:00:17 AM
Giá : 400.000 VND
Măng xông quang đứng, măng xông mũ chụp 12 FO

Măng xông quang 12 FO
Đăng ngày 20-05-2014 08:59:03 AM
Giá : 400.000 VND
Măng xông quang 12 FO

Măng xông quang đứng, măng xông mũ chụp 24 FO
Đăng ngày 20-05-2014 08:57:49 AM
Giá : 450.000 VND
Măng xông quang đứng, măng xông mũ chụp 24 FO

Măng xông quang 24 FO
Đăng ngày 20-05-2014 08:56:32 AM
Giá : 460.000 VND
Măng xông quang 24 FO

Măng xông quang đứng, măng xông mũ chụp 36 FO
Đăng ngày 20-05-2014 08:55:27 AM
Giá : 500.000 VND
Măng xông quang đứng, măng xông mũ chụp 36 FO

Măng xông quang 36 FO
Đăng ngày 20-05-2014 08:54:00 AM
Giá : 517.500 VND
Măng xông quang 36 FO

Măng xông quang đứng, măng xông mũ chụp 48 FO
Đăng ngày 20-05-2014 08:50:05 AM
Giá : 550.000 VND
Măng xông quang đứng, măng xông mũ chụp 48 FO

Măng xông quang 48 FO
Đăng ngày 20-05-2014 08:48:15 AM
Giá : 552.000 VND
Măng xông quang 48 FO

Măng xông quang 96 FO
Đăng ngày 20-05-2014 08:46:22 AM
Giá : 805.000 VND
Măng xông quang 96 FO

Măng xông quang 48 FO (Network Cable)
Đăng ngày 20-05-2014 08:44:02 AM
Giá : 2.817.000 VND
Măng xông quang 48 FO (Network Cable)

Măng xông quang 96 FO (Network Cable)
Đăng ngày 20-05-2014 08:40:55 AM
Giá : 4.025.000 VND
Khay ODF quang, tối đa 12 FO

 

Vật liệu mạng

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mr.Quang

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn