Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Ống luồn cứng

Ống luồn dây điện Vanlock D16 (2,92m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:50:04 AM
Giá : 17.000 VND
Ống luồn dây điện Vanlock D16 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP750N D16 (2,92m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:48:07 AM
Giá : 19.500 VND
Ống luồn dây điện SP750N D16 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện Vanlock D20 (2,92m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:45:10 AM
Giá : 24.000 VND
Ống luồn dây điện Vanlock D20 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP1250N D16 (2,92m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:43:19 AM
Giá : 24.200 VND
Ống luồn dây điện SP1250N D16 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP750N D20 (2,92m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:41:17 AM
Giá : 27.600 VND
Ống luồn dây điện SP750N D20 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện Vanlock D25 (2,92m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:39:18 AM
Giá : 33.000 VND
Ống luồn dây điện Vanlock D25 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP1250N D20 (2,92m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:38:07 AM
Giá : 34.500 VND
Ống luồn dây điện SP1250N D20 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP750N D25 (2,92m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:36:54 AM
Giá : 38.000 VND
Ống luồn dây điện SP750N D25 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP1250N D25 (2,92m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:35:36 AM
Giá : 50.000 VND
Ống luồn dây điện SP1250N D25 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện Vanlock D32 (2,92m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:33:27 AM
Giá : 66.500 VND
Ống luồn dây điện Vanlock D32 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP750N D32 (2,92m/cây)
Đăng ngày 08-07-2014 01:03:50 AM
Giá : 76.500 VND
Ống luồn dây điện SP750N D32 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP750N D40 (2,92m/cây)
Đăng ngày 08-07-2014 01:02:47 AM
Giá : 105.000 VND
Ống luồn dây điện SP750N D40 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP1250N D32 (2,92m/cây)
Đăng ngày 08-07-2014 01:01:35 AM
Giá : 107.000 VND
Ống luồn dây điện SP1250N D32 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP1250N D40 (2,92m/cây)
Đăng ngày 08-07-2014 01:00:37 AM
Giá : 136.000 VND
Ống luồn dây điện SP1250N D40 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP750N D50 (2,92m/cây)
Đăng ngày 08-07-2014 12:59:27 AM
Giá : 141.000 VND
Ống luồn dây điện SP750N D50 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP750N D60 (2,92m/cây)
Đăng ngày 08-07-2014 12:58:19 AM
Giá : 144.000 VND
Ống luồn dây điện SP750N D60 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP750N D63 (2,92m/cây)
Đăng ngày 08-07-2014 12:57:22 AM
Giá : 169.000 VND
Ống luồn dây điện SP750N D63 (2,92m/cây)

Ống luồn dây điện SP1250N D50 (2,92m/cây)
Đăng ngày 08-07-2014 12:55:49 AM
Giá : 170.000 VND
Ống luồn dây điện SP1250N D50 (2,92m/cây)

 

Vật liệu mạng

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn